Sociale technologie

Noord-Brabant Avans

‘We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Met dagelijkse kleine interventies kunnen we werken aan grote kwesties. Maar hoe precies? Alles werkt weleens, niks werkt altijd. We willen samen beter worden in maatwerk en ontdekken hoe we dat het beste kunnen doen. Met ervaringskennis van mensen zelf, experimenteren met nieuwe benaderingen, gebruik maken van technische en digitale mogelijkheden. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met (aanstaande) professionals in de praktijk.’ - Henk Spies, lector Mind the Gap bij Avans Hogeschool.

Welkom bij de Werkplaats Sociaal Domein van Avans Hogeschool! Ontdek en verken met ons verschillende thema’s die de kloof tussen burger en overheid, cliënt en organisatie, mens en technologie en de toegankelijkheid en veiligheid van onze systemen bevragen en onderzoeken. Dit doen we in nauwe samenwerking met diverse werkveldpartners uit de publieke en private sector en burgers en cliënten.   

De activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein Noord Brabant Avans worden uitgevoerd door drie lectoraten: Digitalisering en Veiligheid, Jeugd, Gezin & Samenleving en Mind the Gap. Onze hoofdthema's omvatten het opdoen van nieuwe inzichten op de volgende vraagstukken:

 1. Technologie en Gezondheidsverschillen: hoe draagt robotica mogelijk bij aan de transformatie van de gezondheidszorg en welke implicaties voor gebruikerservaringen en ethische dilemma’s roept dit op?
 2. Digitale Sociale Inclusie: op welke wijze versterkt het verzamelen van data burgerschap in wijken en op welke manier is er aandacht voor de juridische en sociale aspecten van datamanagement?
 3. Inclusie Zorg en Veiligheid: hoe kunnen we burgers helpen (re-)integreren en complexe meervoudige problematiek binnen zorg, veiligheid en bestaanszekerheid integraal en effectief aanpakken?
 4. Bestaanszekerheid: hoe kunnen mensen integraal geholpen worden met hun sociale en juridische problemen, psycho-sociaal, maatschappelijk en materieel? Hoe kunnen professionals integraal samenwerken op een manier die aansluit bij hoe mensen zelf hun situatie ervaren? 
 5. Ervaringskennis: hoe kan het verrijkende perspectief van jongeren bijdragen aan de praktische wijsheid van professionals die hen willen helpen?  

Binnen Technologie en Gezondheidsverschillen worden diverse projecten uitgevoerd:

 • Het Get-Lab biedt waardevolle ervaringen aan toekomstige en huidige zorgverleners bij het gebruik van technologie in de zorg voor zowel jongeren als ouderen. 
 • De Online Alliantie verkent verschillende vormen van digitale opvoedingsondersteuning en werkt samen met praktijkpartners aan Innovatieve Ondersteuningsvormen voor ouders, hulpverleners en instanties.
 • Digitale Inclusie richt zich op de Empowerment van jongeren tijdens hun digitale transitie naar volwassenheid, waarbij digitale zelfredzaamheid en groei worden bevorderd door samenwerking tussen onderwijs- en publieke sectoren.
 • Het VR-thema verkent sociale technologie in de zorg door samenwerking tussen werkveldpartners, studenten en innovatie te stimuleren, waarbij kansen en dilemma's rondom VR-gebaseerde zorg nader worden onderzocht. 

In het kader van Digitale Sociale Inclusie vinden tevens verschillende projecten plaats: 

 • Herstelondersteunende digi-sociale communities versterken burgerschap in wijken met behulp van digitale toepassingen en ervaringsdeskundigheid uit de zorg. 
 • Het Mobi-lab fungeert als een verbindingsplatform voor praktijkonderzoek in de leef- en werkomgeving van burgers, professionals en studenten op het gebied van zorg en digitalisering. 
 • Data Commons richt zich op de ethische, juridische en sociale aspecten van datamanagement, waarbij burgerinitiatieven en instituten gezamenlijk datagemeenschappen (Data Commons) ontwerpen.

In het kader van ervaringskennis en sociale inclusie werken we aan de volgende projecten:

 • De Veranderwerkplaats is een leer- en innovatienetwerk gericht op het verzamelen en presenteren van ervaringen van jongeren met de voorzieningen van de verzorgingsstaat, met en door jongeren zelf.
 • Wijkwerk bestaanszekerheid richt zich op inwoners die meer dan gemiddeld voor allerlei uitdagingen staan en op verschillende professionals die willen bijdragen aan de bestaanszekerheid van deze mensen.
 • Methodieklab zorg, veiligheid en bestaanszekerheid probeert lessen te trekken uit succesvolle aanpakken van ex-gedetineerden en risicogroepen. Wat zijn de succesfactoren en hoe kunnen die overdraagbaar worden gemaakt naar andere professionals en naar reguliere dienstverlening?

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans zijn Den Bosch, Tilburg, Breda en Etten-Leur.

Binnen onze werkplaats vinden we het belangrijk om samen te werken met verschillende partners uit de regio, om gezamenlijk aan oplossingen te werken en nieuwe inzichten te verkennen. Samen streven we naar een inclusieve, technologisch vooruitstrevende en menselijke samenleving. Interesse in een van bovengenoemde projecten? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact

Henk Spies, Avans Hogeschool
Tel: 06-54325365
E-mail: hj.spies@avans.nl

Lees meer informatie op de website van Avans Hogeschool.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.