Sociale basis

Noord-Holland

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland valt onder het lectoraat Empowerment en Professionalisering van Hogeschool Inholland en heeft als doel om met praktijkgericht onderzoek en onderwijs bij te dragen aan de empowerment van mensen in een kwetsbare positie.

‘De Werkplaats Noord-Holland helpt het leerproces in de regio te versnellen’ – Lilian Linders, Lector Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland

De komende drie jaar gaat de Werkplaats (verder) aan de slag met:

  1. Werken aan sociale reflexiviteit
  2. Interdisciplinair werken aan beroepsinnovatie
  3. Verbinden met informele hulpbronnen
  4. Werken met en in de sociale basis
  5. Preventief werken vanuit de leefwereld

Werken aan sociale reflexiviteit

Sociale reflexiviteit is het bespreekbaar maken van verschillen en overeenkomsten binnen een groep. Dit helpt om contact te maken met mensen die niet tot de eigen groep behoren. Hoe kunnen toekomstige professionals sociale reflexiviteit inzetten om individuele vraagstukken bespreekbaar te maken en te komen tot een meer expliciete gezamenlijke en constructieve dialoog?

Interdisciplinair werken aan beroepsinnovatie

Bij interdisciplinaire samenwerking - over de grenzen van beroepen en deskundigheden heen - komt men tot inzichten en vernieuwingen die zonder die samenwerking niet zouden zijn ontstaan. Wat is ervoor nodig om interdisciplinair te werken? Hoe komt het tot stand? Hoe draagt dat bij aan empowerment? En aan kwaliteit van leven van mensen? Door middel van actualiteitencolleges bereikt de Werkplaats een groot deel van de werkveldpartners in de regio’, zegt Lilian Linders. ‘Zo is er bijvoorbeeld een actualiteitencollege georganiseerd over technologische oplossingen voor het sociaal domein in samenwerking met het lectoraat E-health en Digitalisering.’  

Verbinden met informele hulpbronnen

Professionals, vrijwillige zorg, zelforganisatie en lotgenoten vormen het sociale netwerk rondom mensen met een ondersteuningsbehoefte. Hoe komt de samenwerking tussen cliënten, professionals en sociaal netwerk tot stand? Hoe geven zij in gezamenlijkheid gestalte aan empowerment? Hoe faciliteren en/of ondersteunen sociaal professionals deze hulpbronnen en hoe vindt het samenspel tussen formele en informele actoren plaats? Lilian Linders: ‘Samen met de aan deze WSD verbonden Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland onderzoekt de Werkplaats hoe sportparticipatie ervoor kan zorgen dat jongeren sterker in hun leven staan.’

Werken met en in ‘de sociale basis’

Er ligt een flinke uitdaging voor een hedendaagse invulling van (collectief) sociaal werk in de sociale basis. Wat voor kansen liggen er voor sociaal werkers om een collectieve verbindende aanpak te realiseren ‘in en met de sociale basis’? Waar liggen de mogelijkheden voor preventief sociaal werk? Hoe komen nieuwe vormen van samenwerking tot stand? De Werkplaats voert in samenwerking met de gemeente Haarlem een project uit om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) tussen de 27 en 40 jaar in beeld te krijgen. Lilian Linders: ‘Dit is een groep die nu laat in beeld komt, zodat er problemen (zoals schulden) ontstaan. Door te onderzoeken over wie het gaat, waar deze mensen zich mee bezig houden, wat hun informele hulpbronnen zijn en waar ze tegenaan lopen, wordt gekeken wat de gemeente Haarlem samen met haar partners kan doen om vraagstukken rondom deze groep eerder te signaleren.’

Preventief werken vanuit de leefwereld

Mensen in een kwetsbare positie vinden soms moeilijk hun weg naar voorzieningen zoals opleiding, werk en sociaal leven. Zonder passende ondersteuning lopen zij het risico in de marge van de samenleving terecht te komen. Lilian Linders: ‘In deze themalijn kijken we vanuit hun perspectief naar hoe professionals aansluiting kunnen vinden bij het dagelijkse leven, vanuit de vraag hoe zorg en steun preventief en doelgericht te organiseren. Dit doen we bijvoorbeeld in het project van de Wijkfabriek in Haarlem. Het doel is om te leren van initiatieven door burgers in hun eigen buurt. Binnen dit project krijgen verschillende groepen bewoners een podium, zodat ze kunnen aangeven hoe zij hun buurt ervaren. Welke projecten in de buurt worden als positief en bindend ervaren en waarom? Wat kunnen bewoners, professionals en andere stakeholders hiervan leren? Een taak van de Werkplaats is om inzichtelijk te maken wat wel en niet werkt bij het werken vanuit de leefwereld van de bewoners.’

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland zijn Alkmaar, Amstelveen, Beverwijk, BUCH gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo), Bloemendaal, Edam, Haarlem, .Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Koggeland, Landsmeer, Langedijk, Nijkerk, Overgemeenten (Oostzaan en Wormerland), Ouder-Amstel, Opmeer, Purmerend, Schagen, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wijdemeren en Zaanstad.

Contact
Tineke de Wit, Lectoraat Empowerment en Professionalisering van Hogeschool Inholland
Tel: 06 15279674
E-mail: tineke.dewit@inholland.nl
 

Lees meer informatie op de website van Inholland.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.