lachende kinderen met hun ouders op de glijbaan

Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen

Handreiking voor professionals over samenwerken met informeel netwerk

Met trots presenteert het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland de eerste publicatie van de Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland (RKJ-NH): de Handreiking ‘Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen’, voor professionals over samenwerken met het informeel netwerk. Deze handreiking is het resultaat van het onderzoek in 1 van de RKJ-NH-leerateliers dat Noor Tromp bij ASH-teams van Parlan en Kenter heeft uitgevoerd.

Meer informatie

Professionals ervaren vaak een groot appel om direct te moeten gaan helpen als gezinnen in crisissituaties verkeren en als de veiligheid van kinderen in het geding is. Hoe met dat appel om te gaan en de gezinsleden bij te staan de problemen zèlf aan te pakken, mogelijk ook met hulp van dierbaren / naasten om hen heen? De handreiking 'Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen' geeft duidelijke handvatten hoe in dat soort situaties te kunnen handelen.

De werkplaats ontwikkelt bij deze handreiking nog een infographic en wijdt er in het najaar 2022 een actualiteitencollege aan. 

Over deze publicatie

Auteur
Tromp, N.
Publicatiejaar
2022