Sociale basis

Disclaimer

Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, worden beheerd door Movisie in opdracht van de Werkplaatsen Sociaal Domein en het Ministerie van VWS. Teksten mogen overgenomen worden met bronvermelding.

Movisie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Movisie worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Movisie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Movisie, 2020