Armoede kartonnen huis

Den Haag – Leiden

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden valt onder het lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Leiden en het lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool.

‘De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden draagt bij aan het ontwikkelen van een regionaal netwerk en het versterken van de kennisinfrastructuur rondom maatschappelijke vraagstukken. Door gezamenlijke activiteiten vanuit de Werkplaats, komen verschillende werelden samen’ – Suzan van der Pas, Lector Werkplaats Sociaal Domein Den Haag – Leiden

De Werkplaats richt zich de komende drie jaar op de volgende thema’s:

  1. Armoede en schulden: hoe kunnen mensen met weinig inkomen een goed leven hebben?
  2. De verbinding tussen het gezondheid en sociaal domein: hoe kan de (interprofessionele) samenwerking verbeterd worden?
  3. Langer thuis wonen: wat hebben mensen in kwetsbare situaties nodig om langer (en weer) thuis te wonen?

‘Via leergemeenschappen, bestaande uit professionals uit de praktijk, beleids- en uitvoeringsambtenaren, vrijwilligers, studenten, docenten en onderzoekers, gaan we aan de slag met deze thema’s’, vertelt Suzan van der Pas. ‘Samen creëren we een leeromgeving en doen we aan kennisdisseminatie.’  

Maatwerk en regie bij huishoudens met multiproblemen

‘Binnen het thema armoede en schulden zijn we aan de slag met het vergroten van kennis en vaardigheden gericht op het leveren van maatwerk en voeren van regie. Dit komt voort vanuit de praktijk. Professionals willen graag beter samenwerken en regie voeren rondom huishoudens met multiproblemen waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Het doel van de leergemeenschap is om tot een scholing te komen, waarin vraagstukken zoals ‘welke grondhouding heb je nodig als professional?’, ‘hoe legitimeer je maatwerk waarbij het clientperspectief centraal staat?’, ‘hoe kun je regievoeren zonder macht?’, aan bod komen.’

Gezond in de wijk

‘In drie wijken, in Leiden, Den Haag en Alphen aan den Rijn, hebben we lokale leergemeenschappen geformeerd. In samenwerking met de GGD, gemeenten, lokale partners en inwoners geven we binnen het project Wijzer in de Wijk invulling aan wat inwoners belangrijk vinden rondom hun eigen gezondheid en hun wijk. Gezondheid reikt hier verder dan het fysieke. We gebruiken positieve gezondheid als kapstok en bespreken bijvoorbeeld aspecten zoals zingeving, maar ook een groene omgeving in de wijk. Dit nodigt bewoners bijvoorbeeld uit om buiten te wandelen en in parken te sporten en bewegen en dat heeft ook met gezondheid te maken.’  

Participatief onderzoek

‘De afgelopen jaren zijn we in het kader van langer thuis wonen bezig geweest met participatief onderzoek. Samen met ouderen en filmmakers maken we documentaires (zie voorbeeld 1 en voorbeeld 2). In Den Haag bijvoorbeeld zijn deze gericht op een seniorvriendelijke stad. Het mooie aan deze manier van onderzoek doen is dat bewoners zelf een actieve rol hebben. De ouderen gaan met een IPad de wijk in en interviewen andere ouderen of mensen die met ouderen te maken hebben. Het is niet alleen leuk, maar geeft ook een stem aan de bewoners.’

Samen met bewoners

‘De projecten met de mooiste uitkomsten zijn vooral de projecten die in co-creatie met bewoners ontwikkeld en uitgevoerd worden. Hiervoor is van belang dat zij in het eerste stadium van het uitdenken van een thema of leervraag betrokken zijn en dat zij centraal staan. Op deze manier kunnen activiteiten en projecten ontwikkeld worden vanuit hun leervraag of dat wat zij belangrijk vinden.’

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden zijn Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Rijswijk en Delft.   

Contact
Suzan van der Pas, Lectoraat Sociale Innovatie, Hogeschool Leiden
Tel: 071-5188 765
E-mail: pas.vd.s@hsleiden.nl

Lees meer informatie op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag - Leiden.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.