Foto publicatie

Handreiking: participatief video onderzoek met senioren

In een participatief video onderzoek worden mensen begeleid om samen een film of filmpjes te maken. Zij leren vaardigheden om eigen prioriteiten of thema’s te onderzoeken en te delen met betrokken stakeholders. Deze handreiking is gebaseerd op meerdere projecten binnen de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. In de handreiking staan aandachtspunten en tips en verschillende voorbeelden beschreven van deze methodiek. 

Meer informatie

Vanaf 2017 is ervaring opgedaan in verschillende projecten waarbij senioren als co-onderzoekers participeerden in video projecten rond een leeftijdsvriendelijke omgeving. Hoewel alle projecten een verschillende vorm en vraagstelling hadden, leverde de ervaring met deze methodiek zinvolle handvatten op voor het opzetten, uitvoeren en begeleiden van dergelijke projecten. Zo is het van belang om de stakeholders zo vroeg mogelijk te betrekken bij een project en hen ook tijd te geven om na te denken over verbetermogelijkheden. Ook de verschillende rollen die de onderzoeker heeft op bepaalde momenten in een video project is beschreven. De Handreiking biedt een basis voorbeeld voor de opbouw van de bijeenkomsten met de co-onderzoekers  en de gebruiker kan voor voorbeelden terecht op de linken naar de diverse eerdere projecten. 

Meer lezen

von Faber M, Tavy Z, van der Pas S. Engaging Older People in Age-Friendly Cities through Participatory Video Design. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(23):8977. https://doi.org/10.3390/ijerph17238977

Over deze publicatie

Auteur
Margaret von Faber (Hogeschool Leiden) & Zsuzsu Tavy (Haagse Hogeschool)
Publicatiejaar
2023