Sociale basis

Over ons

De Werkplaatsen hebben zich verenigd in de landelijke Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein (AWSD). Verspreid over Nederland zijn 15 werkplaatsen sociaal domein verbonden aan hogescholen. Een 16e is in de maak, waardoor àlle hbo-opleidingen Social Work betrokken zijn bij tenminste één werkplaats. Elke werkplaats werkt in haar regio nauw samen in onderzoek, onderwijs en praktijk aan de aanpak van vraagstukken die spelen in het sociaal domein.

Hogescholen, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en cliëntenorganisaties stellen samen een werkprogramma en kennisagenda op voor hun werkplaats. Voor de uitvoering van hun werkprogramma leveren hogescholen, praktijkpartners en het ministerie van VWS de middelen. De uitkomsten werken door in de praktijken van de betrokken aanbieders, in onderwijs(curricula) en in beleid van gemeenten en rijksoverheid.  

Lees hier meer over de afzonderlijke Werkplaatsen of bekijk de video: 

Contact

Bij sommige werkplaatsen wordt de trekker voor het ouderenprogramma apart benoemd, bij de andere vallen alle programma’s onder de genoemde werkplaatsleiding:
 

Amsterdam en Omgeving
Lex Veldboer
Arnhem en Nijmegen
Lisbeth Verharen
Wendy Kemper (Ouderenprogramma)
Den Haag - Leiden
Suzan van der Pas
Joost van Hoof
Flevoland
Kitty Jurrius
Rixt Zijlstra (Ouderenprogramma)
Friesland
Jolanda Tuinstra
Geke Dijkstra (Ouderenprogramma)
Gelderse Vallei
Wim Dekker
Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS)
Lia van Doorn
Noord
Susan Ketner
Karlien Landman (Ouderenprogramma)
Noord-Brabant Avans
Henk Spies
Sharissa Corporaal (Ouderenprogramma)
Noord-Brabant Fontys
Maja Rocak / Mariël van Pelt
Noord-Holland
Lilian Linders
Regio Zwolle
Marja Jager-Vreugdenhil
Twente
Margriet Braun
Zeeland (i.o.)
Ruben de Cuyper
Zuid-Holland Zuid
Erna Hooghiemstra / Richard de Brabander
Zuyd
Sabrina Keinemans
Jerome van Dongen (Ouderenprogramma) 

Lees meer over de gezamenlijke ambities in het Position Paper. Formele afspraken hebben we vastgelegd in een Associatieovereenkomst.  

Voorzitter van de associatie is Krijn van Beek. De associatie wordt ondersteund door Annelies Kooiman, Tim Sandys (Secretariaat), Maud Schuit (Communicatie), Hans Alderliesten (Ouderenprogramma) en Cynthia Friebel (Samenwerking Sociaal - Zorg). De Associatie is gevestigd bij Movisie die haar logistiek en ook inhoudelijk ondersteunt. Reacties, vragen en suggesties zijn welkom via info@werkplaatsensociaaldomein.nl

De AWSD verzorgt op verschillende manieren de inbedding van de werkplaatsen in de landelijke (kennis)infrastructuur: 

  • Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO). AWSD is lid van deze alliantie naast Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Vilans, Pharos en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).
  • Stakeholdersgroep: AWSD weet zich gesteund door een divers samengestelde stakeholdersgroep met vertegenwoordigers uit praktijk, onderwijs, beleid, kennis en onderzoek en cliënten/burgervertegenwoordigers. Zij denken kritisch mee over de kansen voor de Werkplaatsen. Tegelijkertijd voeden de Werkplaatsen de aanwezige stakeholders met kennis en vraagstukken uit de regio. Bekijk de leden van de stakeholdersgroep hier