Studenten

Zuid-Holland Zuid

De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid valt onder het lectoraat Maatschappelijke Zorg van de Hogeschool Rotterdam en het lectoraat Dynamiek van de Hogeschool Inholland/Rotterdam.

‘Wij brengen sociaal professionals, beleidsambtenaren en burgers uit de regio samen en creëren ruimte en tijd om vraagstukken met elkaar te bepreken, maar ook met elkaar al doende en experimenterend tot een oplossing te komen’– Toby Witte, Lector Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

De Werkplaats heeft als doel de uitvoeringspraktijk te versterken. Dit is uiteengezet in drie thema’s waarmee de Werkplaats de komende drie jaar mee aan de slag gaat:

  1. Armoede: niet alleen schuldhulpverlening, maar ook gerelateerd aan gezondheid, onderwijs en migratievraagstukken.
  2. De verbinding tussen het sociaal domein en gezondheidsdomein.
  3. Professionele handelingsvrijheid in het werken met complexe multiprobleemgezinnen.

In werkteams aan de slag

‘Om met deze thema’s aan de slag te gaan zijn werkteams geformeerd’, vertelt lector Toby Witte. ’De werkteams bestaan altijd uit een beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten, uitvoerende professionals van welzijns- en zorgorganisaties, docenten van de twee hogescholen en in sommige gevallen zijn er ook studenten, vrijwilligers en burgers bij betrokken. De werkteams bepalen samen de focus binnen de drie brede thema’s, waarbij de nadruk ligt op samen leren en doen om daarmee de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk en de professionaliteit van het sociaal werk te versterken.’

Een aangepaste aanbestedingsprocedure

‘Deze werkwijze zorgt er voor dat gemeenten en uitvoerende welzijnszorginstellingen van elkaars ervaringen kunnen leren bijvoorbeeld als het gaat om aanbestedingsprocedures. Doorgaans wordt het welzijnswerk om de drie tot vier jaar door de meeste gemeenten aanbesteed aan twee of soms meerdere instellingen. Een van de deelnemende gemeenten is daar van afgestapt en overgegaan tot het financieren van één welzijnsinstelling voor een langere periode van zes tot zeven jaar. Die ene instelling voorziet in die periode het hele welzijn- en zorgdomein binnen die gemeente. Dit is een vrij unieke situatie, die voor andere uitvoerende instellingen en professionals, maar ook voor andere gemeenten interessant is om te zien hoe dat uitpakt en wat we er van kunnen leren.’

Casuïstiek bundel voor het onderwijs

Een ander voorbeeld dat voortvloeit uit de samenwerking in de werkteams is een casuïstiekbundel voor de opleiding sociaal werk. Toby Witte: ‘Deze bundel is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met de werkteams en bestaat uit casuïstiek uit de praktijk rondom diverse thema’s, zoals formeel en informeel samenwerken en het werken in wijkteams.’

Download de bundel van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid (pdf)

De komende jaren

‘De komende jaren richt de Werkplaats zich op de nieuwe thema’s en het nog beter in staat zijn in het betrekken van nog meer partners en gemeenten bij de projecten. Ook wordt er ingezet op meer onderlinge chemie tussen de Werkplaatsen onderling, alsook tussen de Werkplaatsen en landelijke instituten rond het thema armoede.

Verbinden en leren

De Werkplaats staat voor het verbinden en leren van en met elkaar in de praktijk. Het gaat om de verbinding tussen praktijk, onderzoek en beleid om zo de uitvoering te versterken, maar ook om het onderwijs nieuwe impulsen mee te geven.

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid zijn Vlaardingen, Rotterdam, BAR-organisatie (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en Nissewaard. Daarbuiten doen regionaal opererende welzijns- en zorginstellingen mee die meerdere gemeenten dekken qua werkzaamheden.

Contact
Erna Hooghiemstra, lector Sociale innovatie
E-mail: b.t.j.hooghiemstra@hr.nl

Lees meer informatie op de website van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.