gesprek-praten-mensen

Praatplaat: preventie bij life-events

Om de impact op de financiële gezondheid door life-events positief te beïnvloeden is een bewustwordingstool ontworpen: Praatplaat Life-events. Uit onderzoek blijkt dat (emotionele) gebeurtenissen een grote impact kunnen hebben op de financiële situatie van mensen. De Praatplaat Life-events informeert (netwerk)partners overzichtelijk dát en hoe zij een belangrijke rol kunnen vervullen in het preventief bijdragen aan een financiële gezondheid. De praatplaat Life-events kan worden gebruikt als bewustwordingstool voor organisaties en gemeenten die zich bezighouden met (vroeg)signaleren en preventieve interventies.

Over deze publicatie

Publicatiejaar
2023