Sociale basis

Amsterdam en Omgeving

De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving valt onder het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool Amsterdam en heeft als doel het versterken van de sociale basis.

‘De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving brengt het debat tussen professionals op gang en introduceert nieuwe concepten in het sociaal domein’ – Lex Veldboer, Programmaleider Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving
 

Veel mensen zijn uit beeld van zorg en ondersteuning en dan zijn formele en informele ontmoetingsplekken een eerste laagdrempelige contactvorm. Lector Lex Veldboer: ‘We richten ons bijvoorbeeld op het versterken van de relatie tussen wijkvrijwilligers en buurtteams of op hoe huisartsen kunnen verwijzen naar de sociale basis.’ De Werkplaats richt zich vooral op de ontwikkel- en aandachtsbuurten van de grote stad, maar kijkt ook breder in de regio rondom Amsterdam en werkt samen met Hoorn, Uithoorn en Amstelveen en met gemeenten betrokken bij de GGD Zaanstreek-Waterland. De Werkplaats houdt zich bezig met verschillende vraagstukken zoals:

  • Hoe kan onderlinge zorg (in het bijzonder bij mensen met een migratieachtergrond) verbonden worden met wijk- en buurtteams?
  • Hoe zorg je ervoor dat de sociale basis toegankelijk is voor nieuwe groepen, zonder dat je ‘oude’ groepen uitsluit?
  • Hoe verbind je mensen die individuele begeleiding krijgen, zoals personen met onbegrepen/verward gedrag met collectieve verbanden in de wijk?
  • Hoe kan preventie zo laagdrempelig mogelijk worden vormgegeven?

Sociaal schaduwwerk

Lex Veldboer: ‘De partners in de Werkplaats merken dat het introduceren van nieuwe kennis en theoretische concepten kan werken in het verhelderen van het sociaal werk, omdat het een bril geeft om naar kwesties in het sociale domein te kijken. Het concept sociaal schaduwwerk is in 2019 bijvoorbeeld gelanceerd in Vlaanderen. Sociaal schaduwwerk gaat over informele partijen die op een laagdrempelige en toegankelijke manier begeleiding en ondersteuning bieden aan heel moeilijk bereikbare groepen burgers. Dat vindt grotendeels plaats onder de radar van wijkteams. De Werkplaats deelt dit concept met de praktijk door het doen van lokale casestudies en het aanbieden van bijvoorbeeld een lokale workshop. De lessen komen ook aan de orde in het onderwijs.

Sociale reflectie

‘Binnen de Werkplaats is er aandacht voor sociale reflectie: hoe kunnen we ons tot elkaar verhouden en hoe kunnen professionals van elkaar leren? Vaak geven professionals sterk uiteenlopende  invullingen aan beleidsconcepten’, aldus Lex Veldboer. ‘Binnen ontmoetingsvoorzieningen in een wijk in Amsterdam bleken individuele professionals bijvoorbeeld heel verschillend te denken over wijkdiversiteit. Door het organiseren van een ronde tafelbijeenkomst kunnen professionals hierover met elkaar in gesprek gaan. Zo komen zij tot meer onderlinge afstemming. Professionals worden op deze manier samengebracht, bespreken vraagstukken en ontdekken dat zij soms met hetzelfde vraagstuk worstelen. Door vanuit collectief verband hiernaar te kijken kunnen zij elkaar helpen en samen tot oplossingen komen.’

Kaarten van wijken

De Werkplaats heeft als voornemen om samen met bewoners en professionals kaarten van wijken te maken, volgens de methode ‘participatory geographical information systems’. Lex Veldboer: ‘Dit houdt in dat bewoners op de officiële wijk- of stadskaart kunnen aangeven welke plekken zij onveilig, ontoegankelijk of juist prettig vinden. Ook kunnen ze bijvoorbeeld belangrijke ontmoetingsplekken markeren. De sociale basis gaat door deze manier van kijken meer leven.’  Het is ook een manier van werken die kan worden toegepast in een anderhalf meter samenleving.

Kritische vriend

De Werkplaats Sociaal domein Amsterdam en Omgeving ziet zichzelf als kritische vriend van de praktijk, professionals en het beleid. Lex Veldboer: ‘Verkennen, agenderen en helpen oplossen staan centraal. Als kritische vriend staat de Werkplaats voor het aankaarten en bespreekbaar maken van kwesties en dilemma’s, waarin verschillende perspectieven worden belicht.’ 

Deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten aan de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving zijn Amsterdam, Amstelveen, Hoorn, Uithoorn en via GGD Zaanstreek Waterland ook de gemeenten Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland.

Contact
Lex Veldboer, Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam
Tel: 06-21157589
E-mail: a.p.m.veldboer@hva.nl

Lees meer informatie op de website van Hogeschool van Amsterdam.

Magazine 'Op afstand nabij'
De 15 Werkplaatsen Sociaal Domein leverden allemaal een bijdrage aan het magazine 'Op afstand nabij' dat in het voorjaar van 2021 verscheen. Thema was de impact van de coronacrisis op het sociaal domein. Welke inzichten deden zij op? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Lees de bijdragen.