Screenshot video

Video: Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam - Lexicon Nabijheid en sociaal werk

Nabijheid is een belangrijk streven in het sociaal werk. Nabij sociaal werken krijgt invulling door veel partijen, in vele werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Maar wat eenieder onder deze begrippen en concepten verstaat is lang niet altijd duidelijk. Met spraakverwarring als gevolg. Er is voor sociaal werkers ook veel informatie te vinden op internet, maar ook veel desinformatie. Het wordt dus steeds moeilijker om echte kennis op internet te vinden. Met het Lexicon Nabijheid en sociaal werk is al die kennis over nabij sociaal werken van verschillende partijen samengebracht. Het lexicon werpt een helder licht op bijna 40 veelgebruikte en veelzijdige nabijheidstermen. Het lexicon geeft geen vaststaande definities van de begrippen, maar geeft wel aan hoe de term vaak geïnterpreteerd wordt. Het gaat veelal om grote begrippen met vaak verschillende perspectieven eraan, zoals sociale inclusie, presentie, integraal werken en sociale afstand. 

Over deze publicatie

Publicatiejaar
2023