Kunst

'Gewoon meedoen' is niet zo gewoon

Een verkennend onderzoek naar de participatie van bewoners met een LVB in de sociale basis in Amsterdam

Bewoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden vanuit het beleid gestimuleerd zelfstandig te wonen in de wijk, met hulp van het formele en informele welzijnsaanbod in de ‘sociale basis’. Vanuit de praktijk komen signalen dat dit niet altijd gemakkelijk gaat.

In dit verkennende onderzoek kijken wij hoe de participatie van personen met een LVB in de sociale basis verloopt, in het bijzonder bij ontmoetingsactiviteiten. We interviewden eerst professionals en vrijwilligers die in verbinding staan met of werken in de sociale basis en vervolgens bewoners met een (vermoedelijke) LVB over hun ervaringen. Daarnaast hielden we met beide groepen een interactieve bijeenkomst. Het onderzoek laat ten eerste het dilemma zien waarvoor professionals en vrijwilligers zich gesteld zien: het beleid dat geen doelgroepenbeleid voorschrijft en het ongemak rond het label LVB, maar tegelijkertijd de behoefte aan specifieke kennis over de doelgroep. Specifieke deskundigheid zit vervangen in schijnbaar alledaagse, maar cruciale handelingen om de doelgroep goed te kunnen ondersteunen in de sociale basis. Geïnterviewden geven aan dat in de sociale basis een gebrek is aan de benodigde deskundigheid om bewoners met een LVB goed te kunnen begeleiden. Daarbij is ook een tekort aan professionele inzet.
 

Meer informatie

Referentie:
Lucas, P., Welschen, S., & Hoijtink, M. (2023). 'Gewoon meedoen' is niet zo gewoon: Een verkennend onderzoek naar de participatie van bewoners met een LVB in de sociale basis in Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Stedelijk Sociaal Werk.

Over deze publicatie

Auteur
Lucas, P., Welschen, S., & Hoijtink, M.
Publicatiejaar
2023