Beeld van symposium

Geslaagd eindsymposium WSD Den Haag en Leiden

De afgelopen jaren werkte de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden aan thema's zoals armoede, de integrale aanpak van multiproblematiek, en langer thuis wonen. Tijdens het symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden op 29 september 2022 blikten we hierop terug en vooruit. Samen met onder andere gastspreker Lilian Linders en natuurlijk ook docent-onderzoekers, studenten, professionals en vrijwilligers uit het werkveld.

Hoe zorg je dat mensen in een kwetsbare positie volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit was het vraagstuk waaraan de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden de afgelopen jaren werkte. Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerking tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, clientorganisaties en kennisinstellingen.

Lectoren Suzan van der Pas en Joost van Hoof namen tijdens de opening de Werkplaats in vogelvlucht door. De mooie opbrengsten uit 2020-2022 werden benoemd, en ook de toekomstplannen voor de regio Leiden en Den Haag kwamen aan bod. Komende jaren zullen we gaan werken aan sociale kwaliteit in en door de sociale basis. Bij sociale kwaliteit kijken we of mensen mee kunnen doen op een manier die bij hen past. Het gaat dan over sociaal economische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment. Meedoen is moeilijk als hier niet aan wordt voldaan.

Lees het volledige bericht op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.