Foto publicatie

Hoe seniorvriendelijk is Leidschenveen-Ypenburg in Den Haag?

Welke factoren beïnvloeden de ervaren seniorvriendelijkheid van thuiswonende ouderen in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg van de gemeente Den Haag? Uit eerder onderzoek van het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag uit 2020 bleek dat dit stadsdeel het laagste scoorde op het gebied van seniorvriendelijkheid. Dit vormde de basis van een kwalitatieve verkenning met partners hoe dit komt. 

Meer informatie

Tijdens een inspiratiebijeenkomst van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden stonden we stil bij de bevindingen van het onderzoeksproject dat antwoord geeft op deze vraag. De bijeenkomst vond plaats in het wijkcentrum Piet Vink in Ypenburg. Hierbij waren verschillende partijen aanwezig, zoals partners waarmee al werd samengewerkt, afgevaardigden van het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg en de gemeente, ouderenconsulenten, lectoraatsleden, medewerkers van WoonZorgcentra Haaglanden.

Uit het onderzoek blijkt dat de ervaren seniorvriendelijkheid zowel positief als negatief wordt beïnvloed door vier thema’s: steun van het sociale netwerk, fysieke beperkingen, financiële situatie en copingstrategieën. Het stadsdeel is relatief jong, gebouwd voor families met kinderen, en kent beperkte mogelijkheden voor openbaar vervoer en ontmoeting, zoals cafés. Uit het project komt naar voren dat er meer maatwerk en aandacht moeten komen voor deze aspecten bij het organiseren van sociale netwerken en ontmoeting, het bieden van hulp bij de administratie en het regelen van vervoer. De uitkomsten bieden aanleiding om samen met beleidsmakers te kijken welke concrete stappen er nog gezet kunnen worden om het stadsdeel voor te bereiden op een steeds groter wordend aantal ouderen.

Inmiddels is de rapportage ook beschikbaar in het Engels voor het wereldwijde netwerk van seniorvriendelijke steden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
 

Over deze publicatie

Auteur
Gaby Buitendijk (De Haagse Hogeschool)
Publicatiejaar
2023