Ouderen migratieachtergrond

Armoede onder Haagse ouderen met een migratieachtergrond

Een verkenning

Het rapport ‘Armoede onder Haagse ouderen met een migratieachtergrond’ van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden doet verslag van een verkenning onder in Den Haag woonachtige ouderen met een migratieachtergrond die rond moeten komen van een inkomen rond het bestaansminimum.

Meer informatie

Daarbij wordt ingegaan op welke factoren aan de basis staan van deze situatie, hoe ouderen zelf deze situatie ervaren, welke strategieën zij ontwikkelen om daarmee om te gaan, welke rol maatschappelijke instanties daarin spelen en wat zij nodig hebben om deze situatie te boven te komen.

Over deze publicatie

Auteur
Van den Hoven, R.F.M.
Publicatiejaar
2022