Ouderen / mantelzorg

Dialogen verrijken: een gids voor effectieve gespreksvoering

De Kijk-en-Doe-Wijzer is ontworpen als instrument in het bevorderen van doeltreffende gesprekken. Geworteld in uitgebreid onderzoek, trainingen en interactieve workshops, is deze gids gevormd door de input van talloze overheidsprofessionals die zich inzetten voor cruciale kwesties zoals inclusie, werk, onderwijs, schulden en criminaliteitspreventie.

Hoewel oorspronkelijk gericht op maatwerk binnen de overheidsdienstverlening, overstijgt de wijzer de publieke sector en is deze toepasbaar in alle samenwerkingscontexten, zelfs in de privésfeer. Het legt de nadruk op essentiële basisprincipes, een cruciaal, tot nu toe verwaarloosd element in professionele ontwikkeling.

In samenwerking met talloze professionals hebben we ontdekt dat een onderzoekende en lerende houding, samen met vijf leidende vragen, de kern vormen van het verbeteren van gespreksvaardigheden. Net zoals uitvoerende artiesten dagelijks de fundamenten van hun vak beoefenen, richt deze gids zich op de basisvaardigheden van sociale professionals, met een specifieke focus op gespreksvoering. 

Over deze publicatie

Auteur
Henk Spies, Avans Hogeschool
Publicatiejaar
2023