Computer

Online informatie en hulp over kind en opvoeding: wat willen ouders?

In het kader van het meerjarige Preventieprogramma Jeugd (2022-2032) van de gemeente Breda – met als uiteindelijk doel het doorbreken van intergenerationele problematiek, zoals armoede, criminaliteit en verslaving – vindt een aaneenschakeling plaats van heel veel kleine projecten en activiteiten binnen bestaande organisaties. Deze leiden gaandeweg tot verandering door actieleren: samen onderzoekend leren hoe het beter kan. Een van die projecten gaan over online opvoedingsondersteuning. 

Verkennende gesprekken met ouders op school en tijdens taalles

Ouders van jonge kinderen zoeken regelmatig online naar informatie over opgroeien en opvoeden. Uit onderzoek blijkt dat online opvoedingsondersteuning net zo effectief kan zijn als reguliere ondersteuning. Tegelijkertijd zijn er signalen dat niet alle ouders bereikt worden met online opvoedingsondersteuning, bijvoorbeeld ouders met een migratieachtergrond en/of een lage sociaal-economische status. Deze ouders worden vaak ‘moeilijk bereikbaar’ genoemd. 
Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving (JGS) gaat juist met deze ouders in gesprek. In het voorjaar van 2023 zijn eerste verkennende groepsgesprekken gevoerd met ouders in Breda-Noord om zicht te krijgen op hun behoeften als het gaat om online opvoedingsondersteuning. Ouders werden op laagdrempelige wijze opgezocht op plekken waar zij toch al waren, zoals de taalles of een inloopuurtje voor ouders op een basisschool. We hebben tot dusver vooral nieuwkomers gesproken. 

Eerste inzichten

Uit deze groepsgesprekken bleek dat ‘hulp vragen over je kind’ niet een gespreksonderwerp is waar alle ouders zomaar iets over willen delen. Onderwerpen waar ouders weleens vragen over hadden waren o.a. logopedie, overgewicht, gezond eten, boosheid, stress op school, schermtijd. Op internet zoeken ouders op Google en YouTube met trefwoorden in hun moedertaal en gebruiken vervolgens die websites / filmpjes ter informatie. Er wordt niet veel gebruik gemaakt van bestaande Nederlandse online diensten (denk aan de GroeiGids app). Aandachtspunt hierbij is ook laaggeletterdheid, analfabetisme en beperkte digivaardigheid onder een deel van de ouders. Sommige ouders geven aan dat hun kinderen tolken voor hen, maar als zij een vraag hebben over hun kind dan kunnen ze hier geen gebruik van maken. Het ontbreken van een netwerk van familie/bekenden in Nederland is voor sommige nieuwkomers ook een belemmering om vragen te stellen of hulp te vragen over hun kind. School in samenwerking met CJG/GGD wordt door veel ouders gezien als eerste aanspreekpunt en bron voor informatie over de kinderen. Met name de docenten en intern begeleiders van school worden gezien als betrouwbaar en als iemand met veel ervaring en degene met wie de ouders toch al laagdrempelig en regelmatig contact hebben.  

Vervolg

In het najaar van 2023 gaan studenten Social Work van Avans Hogeschool verder met het voeren van gesprekken met ouders op diverse plekken in Breda om op basis hiervan verbetervoorstellen te doen t.a.v. online opvoedingsondersteuning aan organisaties in de gemeente Breda.