Videobellen

Richtlijnmodule Beeldbellen in de Jeugdgezondheidszorg nu online

De Richtlijnmodule Beeldbellen in de Jeugdgezondheidszorg staat nu online: deze is gemaakt als onderdeel van een ZonMW-project door TNO en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De module biedt JGZ-professionals houvast en inspiratie om beeldbellen kwalitatief hoogwaardig in te zetten. Niet óf maar hoe. En vooral: hoe goed kan het! In de WSD Noord-Brabant Avans werken we al langere tijd cross-border tussen jeugdgezondheidszorg en sociaal domein.

Sinds de lockdowns in 2020 zetten we extra in op het vermeerderen van kennis over online hulpverlening. Het is dan ook waardevol om vanuit de expertise en ervaring in onze lerende netwerken van de WSD ook bij te kunnen dragen aan deze Richtlijnmodule, die weer vele professionals concrete handvatten zal bieden voor de inzet van beeldbellen. Hiermee maken we de ambitie van de Werkplaats Sociaal Domein waar: technologie inzetten om burgers in kwetsbare posities te ondersteunen. Je kunt de Richtlijnmodule hier vinden.