Cover-boek-tsv

Jaarboek Sociale Vraagstukken: ouderen zijn de oplossing

In het boek ‘Ouderen als oplossing’, het jaarboek 2023 van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, onderzoeken veertig auteurs en experts hoe de samenleving welkomer kan worden voor ouderen die actief willen zijn. Seniorisme is een van de enorme obstakels, maar een sociale benadering heeft veel te bieden, ontdekten boekredacteuren Lilian Linders en Marcel Ham.

Ouderen zijn een probleem. Aan dat idee valt niet te ontkomen als je de publicaties van adviesraden en de media tot je door laat dringen. Het is ook niet niks als in 2040 een kwart van de bevolking ouder dan 65 zal zijn. Dat zal om te beginnen flink in de papieren gaan lopen. Ouderen gebruiken namelijk veel zorg. De WRR schrijft: ‘Voor de groep van 65 jaar en ouder nemen de zorguitgaven tussen 2015 en 2060 volgens de prognoses van het RIVM toe van 37 naar 167 miljard euro, een gemiddelde groei van 3,4 procent per jaar. Dit komt overeen met een stijging van 44 naar 58 procent van de totale zorguitgaven.’ Ook de behoefte aan arbeidskrachten neemt door de ‘dubbele’ (meer ouderen die ook nog eens gemiddeld steeds ouder zijn) vergrijzing sterk toe. De overheid brengt het probleem van de ouderen zo onder woorden: ‘De samenleving moet zich op de groeiende groep ouderen aan gaan passen’ (VWS, in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (2022)).

Waarom hebben we ouderen nodig? 
Stel nu - vroegen de auteurs zich af - dat we het eens omdraaien en ouderen niet als probleem zien, maar als de oplossing? Als een enorm reservoir waar de samenleving veel meer aan kan hebben, op de arbeidsmarkt, in de zorg, om op de kleinkinderen te passen en voor nog veel meer vrijwilligerswerk. De auteurs lieten zich inspireren door oud-Vilans directeur Henk Nies die zich in een interview afvroeg: ‘Waarom hebben wij oude mensen nodig?’ Hij vervolgde die vraag met de oproep dat we ‘met z’n allen moeten nadenken’ over wat ouderen voor de samenleving kunnen betekenen. ‘Je zou kunnen zeggen: het is payback time. Laat de ouderen maar eens solidair zijn met de jongeren.’

Over deze publicatie

Auteur
Lilian Linders, Henk Nies, Marcel Canoy, Evelien Vos, Jan van Dam, Sjaan Steinmetz, Els Hofman, Esther Schrijver, Anita Peters, Marcel Ham
Publicatiejaar
2023