Handen vrouw

Vernieuwende aanpak om het preventielandschap van ouderen in beeld te brengen

Proeftuin ouderen

In samenwerking met een grote coalitie van ouderenorganisaties, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen werken GGD Flevoland en Hogeschool Windesheim in Almere in de Werkplaats Sociaal Domein (Ouderen) aan een vernieuwende aanpak om het preventielandschap van ouderen in beeld te brengen.

Doel van dit recent gestarte driejarige project is een betere aansluiting van het preventie-aanbod op de lokale gezondheidsproblemen en ondersteuningsbehoeften van ouderen. Door het bundelen van landelijke en lokale kennis wordt de benutting van effectief bewezen interventies in de lokale situatie verbeterd. De uitkomsten van de ‘proeftuin ouderen’ – onderdeel van het programma Positief Ouder Worden – bieden dé onmisbare basis voor de ontwikkeling van een lokaal passend, in samenhang dekkend en effectief preventieaanbod. Het juiste aanbod, op de juiste plek, op het juiste moment! In co-creatie met ggd’en, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen worden de opbrengsten uit de proeftuin verwerkt tot een handzaam hulpmiddel voor iedereen.

Meer informatie