Video maken

Videoserie: de hoogtepunten van de Werkplaatsen Sociaal Domein

Op welk goede voorbeeld uit jouw Werkplaats Sociaal Domein ben jij trots? Op basis van de antwoorden op deze vraag zijn er door verschillende Werkplaatsen video’s gemaakt over uiteenlopende projecten. Op deze pagina bundelen we de resultaten. Bekijk de video’s en laat je inspireren!

Zwolle: Jongeren over...

De Werkplaats Sociaal Domein Zwolle onderzocht de wens van jongeren om te participeren. Daaruit volgde dat jongeren inderdaad hun stem wilden laten horen, en vooral op thema’s waar ze zelf interesse in hebben. Maar dat moet dan wel gefaciliteerd worden. Lees verder.

Gelderse Vallei

Vanuit onder andere de Werkplaats Sociaal Domein Gelderse Vallei werd op dinsdag 23 mei 2023 een zaaifeest gevierd. Dit is onderdeel van het actieprogramma Versterken sociale basis van de Gemeente Ede. Lees verder.

Amsterdam - Lexicon Nabijheid en sociaal werk

Nabij sociaal werken krijgt invulling door veel partijen, in vele werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Maar wat eenieder onder deze begrippen en concepten verstaat is lang niet altijd duidelijk. Met het Lexicon Nabijheid en sociaal werk is al die kennis over nabij sociaal werken van verschillende partijen samengebracht. Lees verder.

Twente - Training Armoede in de klas

Met de training Armoede in de klas van de Werkplaats Sociaal Domein Twente leren intern begeleiders en zorgspecialisten in het primair onderwijs armoede onder leerlingen te herkennen. Lees verder.

Noord-Holland - Blended hulpverlening

Blended hulpverlening combineert online en persoonlijke ondersteuning. Digitalisering wordt steeds meer de norm en blended hulpverlening maakt het gemakkelijker voor zowel professionals als inwoners. De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland onderzoekt hoe professionals dit kunnen toepassen. Lees verder.

Friesland - Ateliers Sociaal Domein

In een Atelier Sociaal Domein werken studenten van verschillende opleidingen samen met inwoners en professionals aan maatschappelijke vraagstukken. Ze onderzoeken en proberen oplossingen uit voor deze vraagstukken. Lees verder.

Samenwerking WSD: Sociale kwaliteit in lokale praktijken

De Werkplaats Sociaal Domein Friesland deed onderzoek naar de meerwaarde van het netwerkcentrum De Opstap. Het onderzoek maakt deel uit van een breder project rondom sociale kwaliteit waar ook onderzoekscentrum Impuls en de Werkplaatsen Sociaal Domein Noord-Brabant, regio Zwolle en Arnhem en Nijmegen bij betrokken zijn. Lees verder.

Flevoland - Actieleren

Actieleren is een methodiek waarbij oplossingen worden bedacht en toegepast in samenwerking met de betrokken partijen. De Werkplaats Sociaal Domein Flevoland organiseert actieleerbijeenkomsten waar praktijkvraagstukken worden aangepakt. Lees verder.

Noord-Brabant Avans - GET Lab

In het GET-lab van Avans Hogeschool ervaren zorgverleners hoe je technologie op een waardevolle manier inzet in de zorg voor bijvoorbeeld ouderen. Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans worden hier workshops gegeven aan zorgverleners. Lees verder.