mensenmassa

Werken aan bestaanszekerheid

Gemeenten aan de slag vanuit het perspectief van inwoners

Wat is er nodig om aan bestaanszekerheid te werken in de sociale basis? En hoe voorkomen we problemen die te maken hebben met bestaanszekerheid? Deze publicatie biedt een handreiking aan actoren in de sociale basis en stelt daarbij het perspectief van de inwoner centraal.

Meer informatie

Bestaanszekerheid is een complex vraagstuk en een grote maatschappelijke opgave. Het manifesteert zich op verschillende leefgebieden van inwoners. Naast individuele en relationele factoren spelen ook structurele en institutionele factoren een rol bij het ontstaan en in stand houden van bestaansonzekerheid. Zeker in de lokale context hebben gemeenten een belangrijke rol – niet alleen om bestaanszekerheid voor inwoners te garanderen en te versterken, maar ook om de problematiek te signaleren, onderkennen en agenderen. Inwoners die met bestaansonzekerheid te maken krijgen zijn veelal afhankelijk van organisaties, instellingen en professionals.

Daarom hebben landelijke en regionale kennisinstellingen de handen ineen geslagen om met deze publicatie een handreiking te bieden aan actoren in de sociale basis – met een focus op de gemeente. De publicatie is voor een belangrijk deel tot stand gekomen en gebaseerd op de inbreng van ervaringsdeskundigen, niet voor niets staan hun verhalen centraal. Aan de publicatie werkte een collectief van onderzoekers van Pharos, Platform31, NHL Stenden Hogeschool, Werkplaatsen Sociaal Domein, Radboudumc en Movisie samen.

Over deze publicatie

Auteur
Tuinstra, J.; Verharen, L.
Publicatiejaar
2022