Jongeren

Vrienden maken buiten je eigen bubbel

Evaluatie proeftuin friend4friend: opbrengsten voor de deelnemers en werkzame elementen voor de organisatie

Friend4friend koppelt jonge Nederlanders en jonge statushouders in de leeftijd van zestien tot zevenentwintig jaar. Zij trekken in duo’s, drie- of viertallen een halfjaar lang intensief met elkaar op en gaan samen vrijwilligerswerk doen. De jongeren hebben wekelijks met elkaar contact en gaan daarnaast samen iets doen voor een ander of de samenleving. Jongeren groeien naar volwassenheid door vrienden te maken buiten de eigen bubbel.

Meer informatie

Met financiering vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw is friend4friend op 1 september 2019 gestart met een proeftuin in Amstelveen/Aalsmeer en een in de gemeente Haarlemmermeer. In totaal hebben tweeënzestig jongeren meegedaan aan deze proeftuinen. De vraag is dan altijd: werkt wat is bedacht ook in de praktijk? Wordt wat is bedoeld ook ervaren door de jongeren die
deelnemen aan het project? Leidt het tot betere kansen voor jongeren en is het voor hen een leerzame ervaring? En tot slot: wat moet nog beter worden om een nog positiever effect te krijgen voor jongeren en de samenleving? De antwoorden vind je in dit onderzoeksverslag van het kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. 

Over deze publicatie

Auteur
Roodenburg, A.
Publicatiejaar
2021