Video werkplaats Zwolle

Video: Werkplaats Sociaal Domein Zwolle - Jongeren over...

De Werkplaats Sociaal Domein Zwolle onderzocht de wens van jongeren om te participeren. Daaruit volgde dat jongeren inderdaad hun stem wilden laten horen, en vooral op thema’s waar ze zelf interesse in hebben. Maar dat moet dan wel gefaciliteerd worden. Daarom is de Werkplaats het project ‘Jongeren over…’ gestart. Tijdens dit project zijn er drie bijeenkomsten. Bij de eerste bijeenkomst komen alleen jongeren samen onder begeleiding van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle en de Jongerenraad. Jongeren worden geworven via social media, de Jongerenraad of bestaande verenigde groepen. Zij wisselen uit over een thema en bespreken wie ze voor de tweede bijeenkomst willen uitnodigen. Tijdens de tweede bijeenkomst, waar ze zelf professionals voor uitnodigen, worden actiepunten geformuleerd. Tijdens de laatste bijeenkomst 'vieren' de jongeren en de professionals de resultaten die zijn voortgekomen uit de actiepunten.

 

Over deze publicatie

Publicatiejaar
2023