Screenshot video

Video: Werkplaats Sociaal Domein Flevoland - Actieleren

Actieleren is een methodiek waarbij oplossingen worden bedacht en toegepast in samenwerking met de betrokken partijen. De Werkplaats Sociaal Domein Flevoland organiseert actieleerbijeenkomsten waar praktijkvraagstukken worden aangepakt. In de Werkplaats gaan professionals en burgers aan de slag met de methodiek actieleren, waarbij een praktijkvraag wordt gedefinieerd en twee groepen aan de slag gaan met het analyseren van het probleem en het bedenken van oplossingsrichtingen. In de workshop ervaren deelnemers de kracht van actieleren. Het betrekt professionals en burgers en brengt concrete verandering teweeg. Actieleren betrekt degenen die het probleem ervaren bij het analyseren van de onderliggende oorzaken en het bedenken van mogelijke acties. Door de cyclus van actieleren continu te doorlopen, wordt er gezamenlijk gereflecteerd en geleerd. Actieleren biedt ruimte, openheid en veiligheid om samen te leren en wordt als zeer waardevol beschouwd.

Over deze publicatie

Publicatiejaar
2023