Coverfoto magazine eenzaamheid

Verbondenheid en Veerkracht

Van januari 2018 tot en met november 2019 heeft het Werkteam Verbondenheid en Veerkracht samengewerkt met als doel een platform op te richten waarbij bewoners samen met professionals uit het sociaal domein en docent-onderzoekers van Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam intensief samenwerken. Een webmagazine over eenzaamheid.

Over deze publicatie

Auteur
Elizabeth van Twist en Annika Keij
Publicatiejaar
2019