Online sessies

Tussentijdse rapportage Blended Effectmeting Benchmark

Verkenning naar benodigde kennis en vaardigheden voor sociaal professionals

In deze rapportage presenteren we de eerste bevindingen uit ons verkennende onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van blended ondersteuning. Het betreft een verkenning van wat sociaal professionals zien als blended ondersteuning; van wat zij zien als de meerwaarde ervan voor het beantwoorden van de hulpvraag van de cliënt; en van wat sociaal professionals nodig hebben om blended ondersteuning te kunnen bieden.

Meer informatie

Sinds 2016 ontwikkelen vijf welzijnsorganisaties in samenwerking met elkaar een innovatieve blended aanpak rond relatievraagstukken (Two2Tango). Het doel van deze samenwerking is het bundelen van krachten voor het ontwikkelen van online functionaliteiten binnen de hulpverlening, ofwel blended ondersteuning. De betrokken organisaties zien kansen in de noodzaak om aan te sluiten bij de digitaliserende leefwereld van mensen en in de extra mogelijkheden die online functionaliteiten bieden. In 2020 besloten de vijf organisaties om de innovatie door te trekken naar alle welzijnsthema’s. Daarvoor zochten zij ook samenwerking met AdSysCo, specialist in ICT voor zorg en welzijn. Two2Tango werd opgeheven en ging door als Koplopers-BEB. BEB staat voor Blended, Effectmeting en Benchmark. De Koplopers-BEB bestaan op dit moment uit: MEE & de Wering, de SMD, Xtra, MEEVivenz en WelschapSocius. Blended ondersteuning definiëren wij hier als een manier van werken waarbij professionals en ‘cliënten’ actief samenwerken en samen leren. De cliënt heeft daarbinnen een actieve rol. Binnen blended ondersteuning heeft een online leeromgeving een prominente rol, maar wordt vooral gezocht naar de optimale mix van online toepassingen en face-to-facecontact. Hoe deze mix er uitziet is afhankelijk van de cliënt(groep) en het maatschappelijke vraagstuk in kwestie.

Over deze publicatie

Auteur
Aafke Geisink-Brinkhuijsen en Niels Hermens
Publicatiejaar
2021