Kinderen

Tussen regels en vertrouwen

Wat is je rol nog als professional, als vrijwilligers het ‘echte’ werk overnemen? Mag je nog ‘gewoon helpen’? Wat gebeurt er als gemeenten en betaalde experts burgerinitiatieven gaan opzetten? In dit boek komen mensen aan het woord die er direct mee te maken hebben: zorgprofessionals, vrijwilligers en cliënten van een grote diversiteit aan praktijken zoals een sociaal wijkteam, een voedselbank, zorg rondom jonge moeders, jeugdzorg, en jeugdraden.

Meer informatie

Hun verhalen laten zien hoe de verschillende spelers in de praktijk gestalte geven aan en soms worstelen met het realiseren van (nieuwe) idealen.

Het boek biedt handvatten om de sociaal ethische kant van de praktijk zichtbaar en bespreekbaar te maken. Het reflecteert op de ontstane dynamiek en laat zien dat de spanningen tussen overheid, instellingen, professionals en burgers kunnen worden verlicht door het vinden van de balans tussen regels en vertrouwen.

Over deze publicatie

Auteur
Linders, L.; Feringa, D.; Potting, M.; Jager-Vreugdenhil, M. (red.)
Publicatiejaar
2016