Sociale technologie

Toegankelijkheid in divers perspectief

Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam het afgelopen jaar in een exploratief onderzoek perspectieven en ervaringen van nieuwe bewonersgroepen, van zogenaamde verbinders en van sociaal werkers over de sociale toegankelijkheid van de sociale basis in Geuzenveld in kaart gebracht. Wat zijn wensen en verwachtingen bij deze verschillende partijen? Welke drempels ziet men? Voor welke dilemma’s voelt men zich geplaatst?

Over deze publicatie

Auteur
Welschen, S., Hoijtink, M., Von Meyenfeldt, L., Lucas, P., Rijnders, J., Veldboer, L.
Publicatiejaar
2019