megafoon

Strategisch en tactisch politiseren in het sociaal domein

De laatste jaren zien we een toenemende aandacht voor en discussie over de maatschappelijke opgave van het sociaal werk en politiserend werken. Een discussie die vanaf de jaren negentig nagenoeg was verstomd. Lector Richard de Brabander (Hogeschool Inholland) ging in gesprek met bestuurders/directeuren van instellingen en met sociaal professionals over welk belang zij hechten aan de maatschappelijke opgave van het sociaal werk en het politiserend werken.

Over deze publicatie

Auteur
De Brabander, R.
Publicatiejaar
2022