Huizen

Sociaal schaduwwerk in een wijk in Amsterdam Zuidoost

Onderzoek naar praktijken van informeel sociaal werk of 'sociaal schaduwwerk' in de Amsterdamse wijk Holendrecht

Sociaal schaduwwerk verwijst naar activiteiten en vormen van ondersteuning die ontplooid worden door actieve bewoners, veelal op vrijwillige basis, maar die overeenkomen met de functies van het formele sociaal werk.De term schaduwwerk drukt uit dat deze vormen van informeel sociaal werk vaak onbekend zijn bij formele spelers in zowel het professionele- als het overheidsdomein. Ook verwijst het naar het feit dat dit informele sociaal werk vaak een essentiële rol vervult voor bewoners die afstand ervaren tot het formele zorg - en welzijnsaanbod, die daardoor niet goed bereikt worden.

Het onderzoek in Holendrecht geeft een diepgaand inzicht in de werkwijzen, opvattingen en perspectieven van dit type informele spelers in deze wijk. Centrale thema's in het onderzoek zijn de waarde van de nabije kennis van deze spelers, het vertrouwen en wantrouwen dat speelt tussen hen en formele spelers en het gebrek aan erkenning dat zij ervaren voor hun bijdrage.

Meer informatie

Referentie: Welschen, S., Lucas, P., & Hoijtink, M. (2021). Sociaal schaduwwerk in een wijk in Amsterdam Zuidoost: een onderzoek naar 'informele' sociaal werkpraktijken' in Holendrecht . Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.

Over deze publicatie

Auteur
Welschen, S., Lucas, P., & Hoijtink, M.
Publicatiejaar
2021