groep mensen handen ineen geslagen

Samen voor een stevige sociale basis in Woudenberg

De gemeente Woudenberg en de zorgorganisaties MEE en Youké hebben met ingang van 1 januari 2018 een coöperatie opgericht, genaamd De Kleine Schans. De Kleine Schans is het Woudenbergse antwoord op de decentralisatie in het sociale domein. De coöperatie geeft uitvoering aan de Jeugdwet, de Leerplichtwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De coöperatie biedt ondersteuning aan inwoners van Woudenberg als het hen niet lukt om voor zichzelf te zorgen en mee te doen in de samenleving. Samen met de inwoner en zijn netwerk wordt dan gekeken naar wat nodig is om mensen zich goed te laten voelen en hen mee te laten doen in de eigen omgeving (Jaarplan De Kleine Schans, 2019). Door een integrale benadering van de vragen van inwoners wil De Kleine Schans maatwerk in de directe omgeving van mensen leveren.

Meer informatie

Met onderzoek werd in kaart gebracht wat de bevorderende en de belemmerende factoren zijn in de werkwijze van de verschillende bij De Kleine Schans betrokken partijen, en in hoeverre die van positieve of negatieve invloed zijn op het behalen van de beoogde impact in het sociale domein in Woudenberg.

Er werden vier deelonderzoeken gedaan. Via bovenstaande link vind je het eindrapport ‘Samen voor een stevige sociale basis in Woudenberg’ en vier rapportages van de deelonderzoeken.

Over deze publicatie

Auteur
Kennisplatform Utrecht Sociaal
Publicatiejaar
2021