Groep mensen werkoverleg creatief

Ruimte voor ont-moeting

Bundel Werkgroep ‘Doorontwikkeling sociale wijkteams’

In deze publicatie leest u over de opbrengsten van de werkgroep van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid die zich heeft gericht op de doorontwikkeling van sociale wijkteams.

Veel gemeenten en organisaties staan nog altijd voor de uitdaging om de sociale - integrale - wijkteams door te ontwikkelen en aan te passen aan de nog steeds groeiende kennis en praktijkrelevante ervaring. Immers, veel sociale wijkteams bevinden zich nog altijd in een lerende en experimenterende fase van vallen en opstaan.

 

Meer informatie

In 'Ruimte voor ont-moeting' richten we ons op de verbeterslagen en komen de leerprocessen en leerervaringen van de werkgroep ‘Doorontwikkeling Sociale Wijkteams’ aan de orde. In de bijdragen wordt achtereenvolgens ingegaan op de vragen hóe en wát er met elkaar is geleerd: het eerste hoofdstuk richt zich op het proces en het tweede hoofdstuk op de leerresultaten. In beide hoofdstukken is er aandacht voor concrete voorbeelden uit de bijeenkomsten van de werkgroep die een illustratie bieden bij de beschreven thema’s. De bundel sluiten we af met aanbevelingen voor praktijk en beleid gericht op de blijvende doorontwikkeling van sociale wijkteams.

Over deze publicatie

Auteur
Vliet, J. van; Twist, E. van
Publicatiejaar
2018