Samenwerken puzzelstukken

Regionale broedplaatsen voor onderzoek en praktijkleren

De transitie en vooral de daaruit voortvloeiende transformaties in het sociale domein zijn in volle gang. De Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen al vele jaren een waardevolle functie op het regionale niveau. Het zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen. Het nest is gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners. Voor de Werkplaatsen staat het belang van de regionale leer- en kennisontwikkeling voorop: de praktijk vooruit helpen met kennis. Dit position paper is een startpunt om samen met andere kennispartners te komen tot een versnelling in het verwezenlijken van de transformatie in het sociale domein.

Over deze publicatie

Auteur
Movisie
Publicatiejaar
2017