Lerende praktijken

Rapport Leernetwerken Werkplaatsen Sociaal Domein

De Werkplaatsen Sociaal Domein leveren een belangrijke bijdrage in het lokaal operationaliseren van lerende praktijken. Vanuit hun opdracht werken onderzoekers van de Werkplaatsen met lokale partijen, groepen, en individuele professionals aan reflectie op een duurzame en gerichte verandering van de praktijken in het sociaal domein. In dit rapport staat beschreven hoe zij dit lokaal doen.

Over deze publicatie

Auteur
Janssen, E., Van der Pas, S., De Lange, G.
Publicatiejaar
2019