Poppetjes verbinding tussen buren

Pionierende wijkteams in Zaanstad

Dit project brengt de competenties in beeld die professionals in wijkteams nodig hebben bij het uitvoeren van hun integrale opdracht. Het doel is de (maatschappelijke) participatie van bewoners in verschillende wijken in Zaanstad vergroten. Voor de gemeente Zaanstad waren de drie decentralisaties in het sociaal domein aanleiding om meer integraal te kijken naar het beleid in het sociaal domein. Deze publicatie focust op de verbinding tussen de Participatiewet en de Wmo die in de gemeente Zaanstad beide worden uitgevoerd door lokaal georganiseerde wijkteams.

Meer informatie

Zaanstad heeft het lectoraat Empowerment en Professionalisering gevraagd samen te werken in een project om meer zicht te krijgen op de competenties die (toekomstige) sociaal werkers nodig hebben bij integraal werken om (maatschappelijke) participatie van bewoners in de wijk te ondersteunen.

Over deze publicatie

Auteur
Van Pinxteren, M.; Kesic, J.; Linders, L.
Publicatiejaar
2020