Overbruggen van verschillen

Overbruggen van verschillen

Door de Werkplaatsen sociaal domein Amsterdam, Noord Brabant Fontys, Noord en Zuyd is onderzoek uitgevoerd naar casuïstiekbesprekingen tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk en Inkomen.

Meer informatie

Rond cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het geen gemeengoed om een casuïstiekbespreking te organiseren. Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan inzicht in componenten van casuïstiekbesprekingen, die de integrale samenwerking tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen bevorderen.

Over deze publicatie

Auteur
Polstra, L., Klumpenaar, D., De Lange, M., Potting, M.
Publicatiejaar
2020