Opbouwwerk covid speeltuin

Opbouwwerk in tijden van COVID-19

Samenlevingsopbouw en het werk van opbouwwerkers staan sterk onder druk door COVID-19 en de daaraan gerelateerde maatregelen. Juist in een tijd waarin er nood is aan (nieuwe) vormen van verbinding, omdat mensen elkaar fysiek minder ontmoeten, zou het opbouwwerk een cruciale rol kunnen spelen. 

Meer informatie

Eigen aan het opbouwwerk is dat zij per definitie fysiek en actief aanwezig is in een wijk om op een laagdrempelige manier contact te zoeken en te onderhouden met bewoners. Opbouwwerk maakt gebruik van contactmomenten op straat, in een buurthuis of tijdens een groepsactiviteit. Deze notitie gaat in op vragen als: Wat zijn de (on)mogelijkheden van opbouwwerk ten tijde van een pandemie? Hoe krijgt samenlevingsopbouw in tijden van fysieke isolatie vorm en hoe kan het opbouwwerk haar drie hoofdtaken – beschermen & versterken, stimuleren & ondersteunen, verbinden & beïnvloeden (Bouttelier & Boonstra, 2009) – in deze omstandigheden zo goed mogelijk vormgeven?

De notitie maakt deel uit van het door ZonMw gefinancierde project Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van COVID-19. 

Over deze publicatie

Auteur
Ročak, M., Van Lieshout, C., Keinemans, S.
Publicatiejaar
2020