Coverfoto

Online magazine: met en voor thuiswonende ouderen

Leven, welbevinden, sociale netwerken en zingeving. Met die focus werken de Werkplaatsen Sociaal Domein aan nieuwe arrangementen in de ondersteuning van ouderen. Hiervoor is om te beginnen cruciaal dat we beter zicht krijgen op de mogelijkheden, de verlangens, de wereld van de ouderen zèlf. Precies hiervoor is dit kennismagazine bedoeld.

Het is hoogst urgent dat we nieuwe arrangementen weten te ontwikkelen. Immers, er is een zekere neiging om 65+ers langs de zijlijn te parkeren en daarna te reduceren tot hun zorgbehoefte. En inderdaad, als we 65+ers slechts als zorgvragers zien, hebben we een enorm probleem. Een probleem dat het experiment met ‘zelfredzaamheid’ bepaald niet heeft weten op te lossen.

We zullen mensen, ongeacht hun leeftijd, allereerst moeten gaan zien als mensen, als deelnemers aan het maatschappelijk verkeer met talenten en betekenis. We zullen moeten ontdekken hoe we ‘samenredzaam’ kunnen worden, hoe we het sociaal kapitaal van onze 65+ers kunnen inschakelen, in plaats van uitschakelen.

Het sociaal domein kan hierin een sleutelrol vervullen; de werkplaatsen doen het voorwerk met het bedenken en testen van die nieuwe arrangementen die bestaande vanzelfsprekendheden weten te doorbreken. We denken dat we hiermee de kwaliteit van leven voor alle Nederlanders kunnen vergroten. Dat hiermee en passent een zorginfarct wordt afgewend, is mooi meegenomen.

Dit is het eerste kennismagazine van ons ouderenprogramma. Met onderzoekers, experts en ouderen zelf in beeld en aan het woord. Wordt vervolgd!

- Krijn van Beek, voorzitter Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein

Over deze publicatie

Auteur
Werkplaatsen Sociaal Domein & Movisie
Publicatiejaar
2023