Jongeren koptelefoon

Ondersteuning van jongeren (16-17 jaar) op de drempel van volwassenheid

Een onderzoek naar hun levens, leefwereld en veerkracht

OJOV – Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid – is een onderzoeksprogramma dat middels onderzoek naar de leefwereld en het perspectief van jongeren bijdraagt aan het verbeteren van de begeleiding van en hulp aan oudere jeugd en jongvolwassenen met ondersteuningsbehoeften. 

Meer informatie

In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de semigestructureerde interviews met jongeren van 16 en 17 jaar die in het kader van het OJOV-onderzoek zijn afgenomen. Voor al deze jongeren geldt dat ze gebruik maken van een vorm van professionele hulp voor ondersteuning op een of meerdere leefgebieden.

Over deze publicatie

Auteur
Wiersma, M., Van Vliet, J., Van Dijk, M., Van Goor, R., El-Gharbaoui, H., Uitman, S., Steenvoorde, J., Weling, J., Westhoff, S.
Publicatiejaar
2021