Oudere vrouw hand in hand met verzorgster

Notitie: De uitgifte van de scootmobiel

Een verkennend onderzoek naar de mogelijke anti-revaliderende werking van de scootmobiel

In deze notitie staan de onderzoeksresultaten centraal van een verkennend onderzoek naar de mogelijke anti-revaliderende werking van de scootmobiel. Op basis van interviews met zowel professionals (wmo-adviseurs en wmo-consulenten) in vier gemeenten en met gebruikers van een scootmobiel is inzicht gekregen in de knelpunten, verbeterpunten en aandacht beweeg- en leefstijlinterventies bij de toekenning van de scootmobiel als wmo-maatwerkvoorziening.

Meer informatie

Geconcludeerd kan worden dat bij professionals bewustzijn is van het anti-revaliderende effect van een scootmobiel. De beleidsregels voor de wmo-maatwerkvoorziening geven hen bovendien (beslis)ruimte om aandacht te geven voor alternatieven. Desondanks wordt onvoldoende gebruik gemaakt van doorverwijzing naar bijvoorbeeld een beweeginterventie en samenwerking met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, sportclubs en beweeginitiatieven in de buurt. Versterking van de samenwerking, zowel tussen scootmobielgebruikers onderling, als tussen Wmo, bewegingsprofessionals en welzijn, is dan ook kansrijk te noemen, met oog voor bestaande initiatieven en projecten in de wijk of buurt.

Over deze publicatie

Auteur
David ter Avest (Hogeschool Inholland) & Conny van Oudheusden (Hogeschool Rotterdam)
Publicatiejaar
2021