Meerstemmigheid woordwolkjes

Meerstemmigheid in het sociaal domein

Het sociaal domein vereist een leren waarin tegenstrijdigheden, fricties en complexiteit worden benut. Dat vraagt om ruimte voor verschillende perspectieven, voor gelijkwaardige inbreng van deelnemers die elkaars belangen en waarden respecteren en voor het doorbreken van de eigen routines en vanzelfsprekendheden. Tegelijkertijd is er behoefte aan resultaat, en structuur en randvoorwaarden. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid gaat deze spanningsvolle uitdaging aan met 'van en met elkaar leren' als uitgangspunt.

Meer informatie

Deze bundel biedt een overzicht van de resultaten van het de Werkplaats in de periode 2020-2022, waarbij zowel aandacht is voor inhoud als proces. Een periode waarin het sociaal domein wordt beproefd, een pandemie langs raast en maatschappelijke vraagstukken complexer en urgenter zijn geworden. De bundel laat zien op welke wijze de Werkplaats het 'van en met elkaar leren' vorm en invulling geeft én dat we, juist bij toenemende tegenstrijdigheden, fricties en complexiteit, als Werkplaats ruimte blijven geven aan meerstemmigheid in het sociaal domein.

Lees meer informatie op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Over deze publicatie

Auteur
Ter Avest, D., De Brabander, R. en Hooghiemstra, E.
Publicatiejaar
2022