Studenten

Maatwerk in mensenwerk

Voorjaar 2016 benaderden de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen de Werkplaats Sociaal Domein Friesland met de vraag te onderzoeken hoe ze hun inwoners vaker en beter hulp en zorg op maat kunnen leveren. Een rol en verantwoordelijkheid die sinds de transities in het sociaal domein bij de lokale overheden ligt en nadere invulling vereist en verdient. Studenten, docentenbegeleiders, ambtenaren, welzijnswerkers en inwoners ondernamen een gezamenlijke zoektocht, waarbij uiteindelijk gekozen werd voor een positieve insteek: 'samen op zoek naar succesfactoren'.

Meer informatie

Twee studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Integrale Veiligheid lieten zich voeden met kennis, ervaring en casussen. Ze gingen in gesprek met betrokken inwoners, hulpverleners en ambtenaren. Niet alleen over hun rol in het vinden van een passende oplossing, maar vooral ook welke factoren hierin beslissend waren. En… wat hen motiveerde om samen maatwerk te leveren.

Dit boekje biedt u een blik achter de schermen van vaak herkenbare, menselijke problemen en het (samen) vinden van niet alledaagse oplossingen.

Dit witboek is een uitgave van de Werkplaats Sociaal Domein Friesland.

Over deze publicatie

Auteur
NHL Hogeschool
Publicatiejaar
2017