Schaduw

Licht op Sociaal Schaduwwerk

Hulpvragers vinden ondersteuning bij sociale problematiek niet altijd en niet alleen bij formele zorg- en welzijnsinstellingen. Ook informele partijen, zoals actieve medebewoners of vrijwilligers in kerk, moskee of sportclub, spelen hierin vaak een grote rol. Dat geldt met name voor hulpvragers die om verschillende redenen afstand ervaren tot formeel zorg- en welzijnsaanbod. Juist nu, in de coronacrisis, is duidelijk geworden hoe informeel aanbod vaak een gat opvult. 

Meer informatie
Hoewel informele zorg sinds de transities in het sociaal domein in de koplampen staat, zijn professionals en beleidsmakers lang niet altijd bekend met dit informele sociaal werk. Een deel vindt zo gezegd ‘in de schaduw’ plaats, onder de radar en buiten beeld van formele spelers. Daarnaast bereikt dit informele werk juist ook vaak bewoners die moeilijk bereikbaar zijn of – zoals in het geval van ongedocumenteerde immigranten- letterlijk in de schaduw leven. Om die reden spreken we in dit verband ook wel van ‘sociaal schaduwwerk’, in navolging van een Belgische studie naar dit fenomeen uit 2019 (Schrooten et al., 2019). 
 
Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving doen wij in 2020 onderzoek naar deze weinig zichtbare vormen van sociaal werk, die onmiskenbaar deel uitmaken van de sociale basis maar niet altijd in beeld zijn bij het Amsterdamse beleid en het subsidiekader voor de sociale basis. De literatuurstudie ‘Licht op sociaal schaduwwerk’ vormt een eerste stap in het onderzoek, gevolgd door veldwerk in Amsterdam Zuidoost en De Baarsjes. 
 

Over deze publicatie

Auteur
Welschen, S., Lucas, P., Hoijtink, M., Veldboer, L.
Publicatiejaar
2020