Boekenkast

Leren van de leergemeenschappen

Het eerste jaar Leergemeenschappen bij ASB (Academie voor Sociale Studies Breda) en ASH (Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch) zit erop. Het was een spannend jaar voor alle betrokken partijen: docenten, directie, professionals, managers en studenten. Want zou dat wat we bedacht hebben gaan werken? Ontstaan er nieuwe manieren van leren? Kunnen we maatschappelijke meerwaarde creëren? En wat is dat eigenlijk?

Meer informatie

In deze rapportage zijn de resultaten van één jaar onderzoek bij de Academie voor Sociale Studies in ’s-Hertogenbosch weergegeven. Het is een beknopte weergave van alle interviews, focusgroepen en terloopse gesprekken met studenten, docenten, professionals, directie en management. Na de eerste interviews en focusgroepen werd duidelijk dat de docenten een centrale rol spelen in de leergemeenschappen. Ook werd duidelijk dat veel docenten, en ook professionals, worstelen met die rol. Want mochten ze de leiding nemen of juist niet? Wat betekent dat ‘zitten op mijn handen’? Wij, de onderzoekers, hadden het idee dat we de docenten door middel van literatuurstudie verder op weg konden helpen om deze rol te duiden, te snappen en verdere invulling te geven. Met als doel om het in het tweede jaar van de leergemeenschappen te kunnen toepassen. Deze literatuurstudie is uitgewerkt in hoofdstuk 4. De rapportage sluit af met een conclusies, aanbevelingen en discussie die bruikbaar zijn in de praktijk van de leergemeenschappen en in het vervolgonderzoek.

Over deze publicatie

Auteur
Broeren-van der Spranck, A.; Tilma, I.
Publicatiejaar
2018