Voorkant Inspiratiebundel

Inspiratiebundel Gezond & sociaal in de regio

De rol en positie van het sociaal domein binnen het werken aan gezondheid is een van de centrale thema’s van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. In de periode 2020-2022 heeft een werkteam van uiteenlopende partners aan dit thema gewerkt. In het werkteam is, vanuit beleid, praktijk en onderzoek, gekeken naar de verbinding tussen het gezondheidsdomein en het sociaal domein. Deze inspiratiebundel laat zien hoe vanuit een sociaal perspectief in verschillende vormen en op verschillende niveaus wordt gewerkt aan gezondheid in de regio waar de Werkplaats actief is.

Meer informatie

Verspreid over achttien gemeenten staan tien leerrijke praktijken centraal. De variëteit is hoog: van kleine initiatieven en lokale projecten tot grotere pilots, campagnes en samenwerkingsprogramma’s. In deze inspiratiebundel gaan we met betrokken professionals in gesprek om te achterhalen wat werkt in de praktijk. De bundel wordt afgesloten met een korte analyse en aanbevelingen voor beleid en praktijk.

De tien leerrijke praktijken laten zien dat zij een brede definitie van gezondheid hanteren, waarbij welzijn een prominente plaats krijgt om (zwaardere) zorg te voorkomen of uit te stellen. De praktijken introduceren nieuwe functies om verbindingen tussen domein aan te jagen en nieuwe samenwerkingsverbanden om van en met elkaar te leren. De praktijken zijn veelal lokaal ingebed en wijkgericht. De inspiratiebundel laat zien op welke uiteenlopende wijzen vanuit het sociaal domein wordt gewerkt aan gezondheid in de regio.

Over deze publicatie

Auteur
David ter Avest
Publicatiejaar
2022