Lerende praktijken

Implementeren in het sociale domein

De afgelopen jaren hebben hogescholen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten en sociale professionals hun krachten gebundeld in de Wmo-werkplaatsen (die in 2016 verder gingen als Werkplaatsen Sociaal Domein) om sociale vraagstukken op nieuwe manieren aan te pakken. Maar hoe kan je deze vernieuwingen succesvol implementeren?

Meer informatie

In de publicatie Implementeren in het sociaal domein beschrijven de Wmo-werkplaatsen in negen casusbeschrijvingen hoe zij innoveren, hoe zij ervoor zorgen dat innovaties daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk van alledag en welke factoren hierin cruciaal zijn.

Over deze publicatie

Auteur
Groot, N. de; Zwet, R. van der;
Publicatiejaar
2016