Hoopvol en kwetsbaar

Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona

In deze publicatie staan we stil bij de impact van COVID-19 op de sociale en mentale aspecten van gezondheid. We kijken naar de gevolgen vanuit de vier condities van sociale kwaliteit, sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment, en delen inzichten voor beleid, praktijk en inwoners om de sociale basis in tijden waarin we met een pandemie te maken hebben, te versterken. 

Meer informatie

De coronapandemie is een wake-up call voor professionals en beleidsmakers om de collectieve dimensie in het sociaal werk te omarmen en niet langer te verwaarlozen. Te veel lag de afgelopen tijd de nadruk op individuele hulpverlening, ten koste van het leggen van verbindingen, van het aanbrengen van cement tussen mensen. De cruciale rol van het opbouwwerk – of het nu gedaan wordt door een ‘gebiedsmakelaar’ of ‘buurtcoördinator’ - is weer aangetoond. De bril van sociale kwaliteit laat zien dat we niet met lege handen staan tegenover de coronacrisis. De actie- of aangrijpingspunten per conditie versterken elkaar en kunnen helpen de gevolgen van de crisis op te vangen. Als de crisis dan geen kans is, dan toch in ieder geval een wake up call om aan de kwaliteit van gemeenschappen en onze samenleving te werken, aldus de auteurs. 

De publicatie is een coproductie van Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein, Hogeschool van Arnhem Nijmegen en NHL Stenden Hogeschool. Lees meer over de publicatie en download de pdf op de website van Movisie.

Over deze publicatie

Auteur
Alderliesten, J., Repetur, L., Ham, M., Tuinstra, J., Verharen, L.
Publicatiejaar
2021