Schulden jongeren

Handreiking workshop over financiële opvoeding en financieel gedrag voor studenten en jongeren

Hoe krijg je zicht op preventief handelen ter voorkoming van schulden? En wat zijn de mogelijkheden hiervoor? Het werkteam Armoede en schulden van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid richtte zich op deze vraag en ontwikkelde een handreiking!

Over deze publicatie

Auteur
Theunissen, A.; Dollart, R.; Boxman, T.
Publicatiejaar
2022