Moeder en dochter gearmd buiten

Handreiking Intergenerationele overdracht

Sociaal professionals signaleren regelmatig dat bepaalde problematiek zich generatie op generatie herhaalt. Dit is niet alleen een probleem dat op individueel niveau speelt; ook in breder maatschappelijk opzicht is dat het geval. Hoe voorkomen we dat in het sociaal werk steeds bij hetzelfde woonadres wordt aangebeld voor dezelfde problematiek? Kunnen professionals een patroon bespreekbaar maken dan wel doorbreken dat diep geworteld in generaties doorleeft?

Meer informatie

Deze handreiking biedt sociaal professionals praktische handvatten in de eerste gesprekken met de cliënt en het systeem. Deze handreiking gebruikt de leercirkel van Maslow om verschillende stappen te door lopen, zicht te krijgen op specifieke interventies en zich van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam te ontwikkelen.

Over deze publicatie

Auteur
Werkteam Intergenerationele overdracht
Publicatiejaar
2020